Chính sách thu hút đối với người có tài năng

Chính sách thu hút đối với người có tài năng
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đã có một số các quy định nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ những người có trình độ cao tham gia vào trong hoạt động công vụ. 

Chuẩn bị hành trang để đến Google, Facebook

Chuẩn bị hành trang để đến Google, Facebook
Thông thạo ngoại ngữ, có kiến thức chuyên môn, sở hữu CV nổi bật là "mẫu số chung" của các bạn trẻ Việt Nam đang làm việc tại những tập đoàn công nghệ nổi tiếng thế giới.

Để người tài trở về

Để người tài trở về
Học xong có về nước hay không chắc hẳn là mối bận tâm của bản thân du học sinh của gia đình, và thông thường, quyết định đưa ra sau khi đã được cân nhắc với nhiều yếu tố...
Tiêu điểm
Top