Đăng ký triển khai xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ năm 2018


Thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch công tác năm 2018. Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn ban hành văn bản triển khai Đăng ký xây dựng mô hình cho đoàn viên thanh niên năm 2018 đến các tỉnh, thành Đoàn.

Việc triển khai xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên năm nay được triển khai đến hầu hết các tỉnh thành trong cả nước, các tỉnh sẽ tổng hợp xây dựng đề án mô hình và gửi về Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn trước ngày 15/4/2018 để Hội đồng xét chọn. Điều lưu ý đối với các tỉnh, thành Đoàn là Hội đồng chỉ xét chọn đối với các hồ sơ đầy đủ thủ tục và nộp đúng thời gian quy định.

Năm nay, công văn gửi đi các đơn vị có kèm theo quy chế xét chọn mô hình ứng dụng khoa học công nghệ, đây sẽ là cơ sở để Hội đồng căn cứ xét chọn các mô hình để triển khai thực hiện, và cũng là cơ sở để các đơn vị định hướng, xây dựng hồ sơ mô hình theo các tiêu chí và điều kiện của quy chế.

Việc triển khai xét chọn và hỗ trợ các mô hình nhằm khuyến khích các đoàn viên thanh niên mạnh dạn tiếp nhận, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tham quan và học tập, phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
 
Cytast

Download file:
Quyet dinh và quy che xay dung mo hinh KHCN
Cong van dang ky mo hinh KHCN 2018
 


Tags
Tiêu điểm
Top
Bình chọn Quả Cầu Vàng [X]