Danh sách Quả Cầu Vàng và Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu 2017


TAINANGVIET.vn – Giải thưởng Khoa học công nghệ (KHCN) Thanh niên Quả Cầu Vàng và Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh các đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác, đồng thời tạo động lực và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất và đời sống, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Năm 2017, Giải thưởng KHCN Thanh niên Quả Cầu Vàng và Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật tiếp tục được triển khai rộng rãi trong cả nước. Qua xét chọn đã đề cử được 09 tài năng trẻ xuất sắc nhận Giải thưởng KHCN Thanh nhiên Quả Cầu Vàng và 20 nữ sinh tiêu biểu nhận Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2017, kết quả cụ thể như sau:


1. Giải thưởng Quả Cầu Vàng
 

TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ/chức danh
Đơn vị công tác/học tập
 
 
I Lĩnh vực CNTT và Truyền thông (02 cá nhân)  
SV. Phạm Văn Hạnh 22/7/1997 Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.  
TS. Hà Minh Hoàng
08/12/1985 Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội  
II Lĩnh vực Công nghệ Môi trường (02 cá nhân)  
 3 TS. Nguyễn Thị Ánh Dương 28/07/1983 Nghiên cứu viên Phòng Tuyến trùng học, Viện sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.  
 4 TS. Nguyễn Thị Thủy 23/5/1984 Giảng viên Khoa Công nghệ sinh học và Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh  
III Lĩnh vực Công nghệ Y - Dược (02 cá nhân)  
PGS. TS. Trần Xuân Bách 05/10/1984 Giảng viên cao cấp Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội  
 6 TS. Hoàng Văn Tổng 03/05/1982 Nghiên cứu viên Trung tâm nghiên cứu Sinh Y dược học, Học viện Quân y  
IV Lĩnh vực Công nghệ Sinh học (02 cá nhân)  
 7 TS. Võ Thanh Sang 22/2/1986 Trưởng phòng Công nghệ Sinh học dược, Viện Kỹ thuật Công nghệ cao, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành  
 8 TS. Vũ Bích Ngọc
 
02/3/1986 Nghiên cứu viên Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh  
V Lĩnh vực Công nghệ Vật liệu mới (01 cá nhân)  
 9 TS. Phạm Thị Năm 27/2/1986 Nghiên cứu viên chính, Phòng Ăn mòn và bảo vệ kim loại, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
 

2. Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu

 
TT Họ và tên Ngày sinh Trường/Học viện  
 
I Lĩnh vực Công nghệ thông tin  
 1 Phan Hồng Hạnh Trinh 19/01/1995 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh  
 2 Phạm Thị Minh Anh 15/ 01/ 1997 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học FPT  
 3 Lê Thị Ngọc Trâm 11/12/1996 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quảng Nam  
 4 Vương Thị Lê 20/10/1996 Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Kỹ thuật Quân sự  
 5 Trần Thị Minh Trang 21/11/1996 Khoa Công nghệ phần mềm, Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh  
Hoàng Cao Huyền 27/5/1996 Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  
 7 Tạ Tài Linh 06/08/1997 Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông  
 8 Hà Thị Lý 22/03/1996 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì  
 9 Khuất Thị Ngọc Ánh 17/09/1996 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải  
 10 Bùi Khánh Ngọc 14/02/1995 Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh  
 11 Nguyễn Phượng Hoa 21/04/1995 Khoa Kỹ thuật phần mềm, Trường Đại học FPT  
 12 Lê Thị Thúy An 22/02/1996 Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ  
 13 Thị Na 26/11/1997 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh  
II Lĩnh vực Điện  
 14 Dương Thị Thủy Trang 28/08/1995 Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định  
 15 Lê Thị Trang 20/05/1995 Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng  
 16 Hoàng Phương Thanh 14/02/1995 Khoa Kỹ thuật điện và Khoa Công nghệ năng lượng, Trường Đại học Điện Lực  
III Lĩnh vực Điện tử  
 17 Nguyễn Hà Thu 24/02/1996 Viện Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  
 18 Nguyễn Thị Kim Soa 11/02/1996 Khoa Vô tuyến điện tử, Học viện Kỹ thuật Quân sự  
 19 Lê Nguyễn Kim Ngọc 26/01/1997 Khoa Công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ  
IV Lĩnh vực Cơ khí  
 20 Nguyễn Thị Thu An 27/7/1996 Khoa Cơ khí Dầu khí, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam  
 
CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC GIẢI THƯỞNG


Tags
Tiêu điểm
Top