Danh sách thí sinh dự thi tuyển chọn vòng sơ khảo quốc gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI - 2020


Danh sách thí sinh dự thi tuyển chọn vòng sơ khảo quốc gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI - 2020 tại các điểm thi Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh:

Danh sách thí sinh Bảng A tại Hà Nội

Danh sách thí sinh Bảng B tại Hà Nội

Danh sách thí sinh Bảng C tại Hà Nội

Danh sách thí sinh Bảng A tại Đà Nẵng

Danh sách thí sinh Bảng B tại Đà Nẵng

Danh sách thí sinh Bảng C tại Đà Nẵng

Danh sách thí sinh Bảng A tại TP. Hồ Chí Minh

Danh sách thí sinh Bảng B tại TP. Hồ Chí Minh

Danh sách thí sinh Bảng C tại TP. Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ theo số 0988 086 273 (Đ/c Nguyễn Sỹ Vinh, Trưởng phòng CNTT, Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ).
 
Trân trọng thông báo
THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC HỘI THI
 
Download File: Quy định dự thi tại đâyTags
Tiêu điểm
Top