Giảm nhiều điều kiện trong các giải thưởng lớn về khoa học


Nghị định 60 sửa đổi một số quy định đối với Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ, có hiệu lực ngày từ 16/9/2019.

Nghị định số 60/2019 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 78/2014, để tạo điều kiện về thủ tục hành chính, trình tự, thủ tục khi nhà khoa học tham gia Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học công nghệ.

Một trong số đó là việc quy định về bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước. Quy định này tại Nghị định 78 gây vướng mắc cho các nhà khoa học trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đề nghị xét, tặng giải thưởng.

Ông Đặng Quang Huấn, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, thực tế triển khai, quy định này không ảnh hưởng đến công trình đề nghị xét, tặng giải thưởng. Vì vậy Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đã đề nghị Chính phủ sửa đổi, bỏ quy định này ở Nghị định 60


Nhóm tác giả nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2017 cho cụm công trình nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hiện đại về bức xạ ion hóa trong chẩn đoán, điều trị ung thư và một số bệnh lý khác. Ảnh: Loan Lê.

 
Về tỷ lệ bỏ phiếu đồng ý của thành viên Hội đồng cấp Nhà nước đối với hồ sơ công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ đủ điều kiện, tiêu chuẩn phải được ít nhất 90% của tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý, nay con số này được điều chỉnh chỉ còn 80%.

Thực tế việc quy định tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% của tổng số thành viên Hội đồng có tên trong quyết định của cấp có thẩm quyền (trường hợp vắng mặt hoặc trong thời gian họp Hội đồng có những tình huống bất khả kháng xảy ra đối với thành viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng xin ý kiến thành viên bằng văn bản hoặc khó xin ý kiến do tình huống bất khả kháng) là khó khăn đối với việc xem xét, đánh giá các công trình khoa học của Hội đồng, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của tác giả, đồng tác giả công trình, cụm công trình.

Ông Huấn kỳ vọng những sửa đổi này sẽ giúp các tác giả có công trình, cụm công trình nghiên cứu mang tầm ảnh hưởng lớn đối với phát triển kinh tế xã hội tháo gỡ được những vướng mắc để tham gia xét tặng các giải thưởng lớn về khoa học và công nghệ trong các đợt tiếp theo.
 
Theo VnExpress.net (MH) 
 


Tags
Tiêu điểm
Top