Giao ban công tác Đoàn và phong trào TTN cụm Đồng bằng Sông Hồng 06 tháng đầu năm 2020


Ngày 26/6, tại tỉnh Thái Bình, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Đồng bằng Sông Hồng 06 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì Hội nghị.


Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban Cụm Đồng bằng sông Hồng

Tham dự Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình; các thành viên đoàn công tác của Trung ương Đoàn và đại diện 8 Tỉnh đoàn trong Cụm Đồng bằng Sông Hồng.
 
 
Đại biểu các Tỉnh đoàn, đơn vị phát biểu ý kiến tại hội nghị
 
Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, các tỉnh đoàn trong Cụm đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, bám sát chủ đề công tác năm, tập trung thực hiện các chỉ tiêu công tác năm đã đề ra. Các tỉnh trong cụm đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, với trọng tâm là công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, với nhiều cách làm sáng tạo. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong Cụm đã tổ chức nhiều hoạt động thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong chăm lo cho các đối tượng thanh thiếu nhi, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các chương trình đồng hành với thanh niên được tập trung đầu tư, nhất là các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu niên trong học tập, khởi nghiệp, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, tư vấn, hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao thể chất và đời sống văn hoá tinh thần cho thanh thiếu nhi. Ngoài ra, các tỉnh đoàn trong Cụm cũng đưa ra các kiến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động và phù hợp với tình hình hiện nay, đặc biệt là về đánh giá các hoạt động trong 6 tháng đầu năm ảnh hưởng của dịch Covid – 19.
 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các tỉnh đoàn trong Cụm Đồng bằng Sông Hồng trong 6 tháng đầu năm 2020. Các đơn vị trong Cụm đã bám sát chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 và các chặng hoạt động cao điểm theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; linh hoạt trong chuyển đổi phương thức hoạt động của Đoàn trước diễn biến của tình hình dịch Covid - 19; kịp thời phát hiện và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các mô hình, phần việc thanh niên; giải quyết tốt những vấn đề khó, bức xúc trong xã hội và thanh niên; làm tốt công tác xã hội hóa nguồn lực chăm lo cho thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Đoàn Thanh niên các tỉnh trong Cụm tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác trong 6 tháng cuối năm 2020 đã đề ra.
 
 Hải Linh

 
 
 


Tags
Tiêu điểm
Top