Hội thi Tin học trẻ toàn quốc – 20 năm một chặng đường phát triển

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc – 20 năm một chặng đường phát triển
Thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về việc“Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”, từ năm 1995, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ

Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ công chức trẻ toàn quốc lần III - năm 2015

Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ công chức trẻ toàn quốc lần III - năm 2015
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các đơn vị phối hợp tổ chức (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam), Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần III – năm 2015, cụ thể như sau

Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ lần XXI - năm 2015

Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ lần XXI - năm 2015

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các đơn vị phối hợp tổ chức Hội thi (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam), Ban Bí thư Trung...

Thể lệ Hội thi Tin học trẻ lần XXI - năm 2015

Thể lệ Hội thi Tin học trẻ lần XXI - năm 2015
Căn cứ kế hoạch số: 320-KH/TWĐTN-KHCN ngày 3 tháng 4 năm 2015, trên cơ sở thống nhất của các đơn vị tổ chức, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Thể lệ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần XXI – năm 2015,gồm những nội dung như sau
Tiêu điểm
Top