Thông báo triển khai Phần thưởng nữ sinh viên tiêu biểu năm 2015

Thông báo triển khai Phần thưởng nữ sinh viên tiêu biểu năm 2015
Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan và Công ty Intel xét trao tặng hàng năm cho nữ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong các ngành kỹ thuật...

Thông báo triển khai Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc lần III, năm 2015

Thông báo triển khai Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc lần III, năm 2015
Căn cứ Kế hoạch số 319-KH/TWĐTN-KHCN và Thể lệ Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ ban hành ngày 03/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ - Thường trực Ban Tổ chức Hội thi trân trọng thông báo tới Thường vụ các tỉnh, thành...
Tiêu điểm
Top