Kết quả Vòng sơ khảo quốc gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI - 2020


Kết quả Vòng sơ khảo quốc gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI - 2020 tại các điểm thi Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh:

Kết quả Bảng A
 
Kết quả Bảng B

Kết quả Bảng C


Kết quả Bảng D2
 
Kết quả Bảng D3
 
 
Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ theo số 0988 086 273 (Đ/c Nguyễn Sỹ Vinh, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ).
 
Trân trọng thông báo.
THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC HỘI THI
 


Tags
Tiêu điểm
Top