Khai mạc Hội thi Tin học trẻ tỉnh Cà Mau lần thứ XXIV năm 2021


Hội thi Tin học trẻ tình Cà Mau lần thứ XXIV, năm 2021 do Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức đã chính thức khai mạc vào sáng ngày 30/6, tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.


 
Tất cả thi sính và phụ huynh đều nghiêm túc thực hiện khai báo y tế và sử dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước khi bước vào khu vực thi. Hội thi Tin học trẻ năm nay, được tổ chức thi tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh. Tham gia dự thi gồm 129 thí sinh ở 09 Huyện, Thành phố; Ban Tổ chức triệu tập 112 thí sinh chia thành 03 bảng thi, trong đó: bảng A có 39 thí sinh khối Tiểu học, bảng B có 36 thí sinh khối Trung học cơ sở, bảng C có 37 thí sinh khối Trung học Phổ thông; 17 thí sinh ở bảng D2, D3 và phần thi Infographic không tham gia dự thi trực tiếp.

Tại bảng A, các thí sinh sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch và thư viện âm thanh, hình ảnh do Ban Giám khảo cung cấp để giải các bài toán thuộc chương trình tiểu học trong thời gian 120 phút; các thí sinh bảng B có thời gian làm bài 150 phút và thí sinh bảng C có thời gian làm bài 180 phút, thi viết chương trình dựa trên ngôn ngữ Free Pascal, CodeBlocks, DevC++ để tìm kiếm kết quả và giải các bài toán theo chủ đề cho trước.

Các thí sinh ở bảng D, xây dựng sản phẩm sáng tạo phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, ứng dụng trong các lĩnh vực đời sống. Các sản phẩm dự thi sẽ gửi bản thuyết minh, mô tả sản phẩm về Ban Tổ chức qua mail.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bài dự thi thiết kế Infographic thực hiện theo chủ đề “Phòng, chống dịch bệnh Covid-19” gửi về Ban Tổ chức kèm bài miêu tả ngắn gọn không quá 200 từ về tác phẩm dự thi.

Hội thi Tin học trẻ năm 2021 sẽ được tổng kết trao giải bằng hình thức online./.
 
Mộng Tuyền
 Tags
Tiêu điểm
Top