Ý nghĩa của nông nghiệp sạch - Giới trẻ tìm về

Ý nghĩa của nông nghiệp sạch - Giới trẻ tìm về
Trong lịch sử phát triển kinh tế-xã hội của các nước trên thế giới, nông nghiệp luôn được xem là một hoạt động sản xuất cơ bản của con người. Nông nghiệp với chức năng sản xuất ra cái ăn và nhiều sản phẩm thiết yếu của con người, giữ vai trò đảm bảo ổn định kinh tế, ổn định xã hội trong quá trình phát triển.

Robot điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới

Robot điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới
Điện thoại thông minh RoBoHon trông giống như một món đồ chơi, có thể nói như một cái máy, nhảy và hát được, nhưng quan trọng nhất là có thể trả lời các cuộc gọi điện thoại của bạn và gửi email cho bạn. Đây là robot điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới.
Tiêu điểm
Top