Kỹ thuật nuôi tôm hùm

Kỹ thuật nuôi tôm hùm
Để tận dụng tối đa diện tích thì lồng nên thiết kế hình khối hộp vuông

Công nghệ tự làm sạch

Công nghệ tự làm sạch
Đó là công nghệ tự làm sạch. Khi hiểu hơn, chúng ta sẽ tạo ra những vật chất không bao giờ bẩn nữa.
Tiêu điểm
Top