ADN trong không khí - bằng chứng sống thú vị

ADN trong không khí - bằng chứng sống thú vị
Các nhà khoa học quốc tế tại Đan Mạch, Anh và Canada hiện đã có thể thu thập và phân tích ADN - phân tử chứa vật liệu di truyền và gene - trích xuất từ không khí.
Tiêu điểm
Top