Đặc điểm sinh học cây Dừa

Đặc điểm sinh học cây Dừa
Dừa phát triển tốt trên đất pha cát và có khả năng chống chịu mặn tốt cũng như nó ưa thích các nơi sinh sống
Tiêu điểm
Top