Ý nghĩa của nông nghiệp sạch - Giới trẻ tìm về

Ý nghĩa của nông nghiệp sạch - Giới trẻ tìm về
Trong lịch sử phát triển kinh tế-xã hội của các nước trên thế giới, nông nghiệp luôn được xem là một hoạt động sản xuất cơ bản của con người. Nông nghiệp với chức năng sản xuất ra cái ăn và nhiều sản phẩm thiết yếu của con người, giữ vai trò đảm bảo ổn định kinh tế, ổn định xã hội trong quá trình phát triển.

Cách trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VIETGAP

Cách trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VIETGAP
Để thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao trình độ cho nông dân về trồng rau an toàn, bài viết này sẽ giới thiệu cách trồng và chăm sóc rau sạch theo tiêu chuẩn VIETGAP.
Tiêu điểm
Top
Bình chọn Quả Cầu Vàng [X]