Global Entrepreneur - Khởi nghiệp toàn cầu

Global Entrepreneur - Khởi nghiệp toàn cầu
Global Entrepreneur (Khởi nghiệp toàn cầu) là chương trình phi lợi nhuận được tổ chức bởi AIESEC nhằm thúc đẩy chương trình khởi nghiệp Quốc gia và hỗ trợ các bạn trẻ dấn thân vào con đường khởi nghiệp.

Start up từ... đồ bỏ đi

Start up từ... đồ bỏ đi
Tưởng chừng những đồ bỏ đi mà các bạn trẻ đã sáng tạo ra những sản phẩm hữu ích

Khởi nghiệp ở quê

Khởi nghiệp ở quê
Khởi nghiệp bằng những mô hình nhỏ, nhưng đừng để mình nhỏ mãi mà phải có khát vọng gây dựng thành những doanh nghiệp khởi nghiệp để tiếp cận nhiều cơ hội vay vốn, xác lập giá trị thương hiệu sản phẩm.
Tiêu điểm
Top