Cơ hội việc làm nào cho sinh viên Việt Nam?

Cơ hội việc làm nào cho sinh viên Việt Nam?
Theo thống kê của Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội, cả nước với 90,5 triệu dân nhưng chỉ có 52.43 triệu người có việc làm trên tổng số 69,2 triệu người trong độ tuổi lao động, khiến tỉ lệ lao động thất nghiệp trong nước là không quá cao. Tuy nhiên,...

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho sinh viên

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho sinh viên
Ngày hội việc làm khối ngành kinh tế do báo Sinh viên tổ chức tạo cơ hội cho hàng nghìn sinh viên trước thực trạng thất nghiệp đang phổ biến hiện nay
Tiêu điểm
Top