Khơi nguồn hiền tài


TAINANGVIET.vn - Những thành tựu to lớn của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã và đang đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, làm chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của các quốc gia và làm thay đổi sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội loài người.

Hiện nay, Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GDP đã giảm trong bối cảnh quốc tế bớt sôi động hơn. Nguồn tăng trưởng trước đây đang suy giảm làm tăng nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”. Việt Nam sẽ phải dựa nhiều hơn vào việc tăng năng suất lao động thông qua đổi mới sáng tạo. Muốn vậy, Việt Nam cần cải thiện đáng kể năng lực đổi mới sáng tạo trong nước.

Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước đã đặt khoa học và công nghệ, cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là nền tảng và nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Trong thời gian qua, khoa học và công nghệ nước ta đã đạt được những kết quả tích cực: cơ chế quản lý và hoạt động khoa học và công nghệ từng bước được đổi mới, hướng vào phát huy hiệu quả đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội; tiềm lực khoa học và công nghệ được tăng cường, ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ có bước tiến bộ. Nhiều thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại được ứng dụng trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp, nông nghiệp, thông tin…; hoạt động xúc tiến hỗ trợ trao đổi, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh.

Với tư cách là một người trẻ, được thừa hưởng những điều kiện học tập, nghiên cứu tốt do cha ông mang lại, được chứng kiến những tấm gương lao động hết mình của những con người bình dị say mê cải tiến công cụ lao động để giảm bớt sức lao động, tăng hiệu quả lao động, tôi cũng như các bạn trẻ khác luôn mang trong mình nhiệt huyết và khát khao được cống hiến cho đất nước. Trong điều kiện cơ sở vật chất và nguồn tài chính đầu tư cho KHCN còn hạn chế, nhưng những năm qua đội ngũ nhà khoa học trẻ luôn cố gắng phấn đấu vượt qua những khó khan, thiếu thốn về cơ sở vật chất, về trang thiết bị thí nghiệm, về kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học, về những người thầy, những đồng nghiệp giàu kinh nghiệm, có uy tín để định hướng, tạo lập các nhóm nghiên cứu chuyên sâu, về các thông tin khoa học kỹ thuật, ít có cơ hội tiếp cận các hướng nghiên cứu mới và làm việc với các chuyên gia nước ngoài …để có thể tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH), đề xuất các giải pháp hữu ích phục vụ công tác đào tạo và ứng dụng KHCN vào trong thực tiễn nhằm góp phần phát triển nền KHCN nước nhà.

Tuy nhiên, không lùi bước trước những khó khăn, với niềm đam mê, khát vọng tìm tòi, sáng tạo kết hợp tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức như Đoàn thanh niên, Hội sinh viên… các bạn trẻ luôn kiên trì theo đuổi đến cùng để được đi trên con đường NCKH. Để làm được điều đó, các bạn trẻ cố gắng trang bị cho mình đủ kiến thức chuyên môn, kinh tế - văn hóa xã hội, đồng thời mạnh dạn công bố sản phẩm KHCN và có sự hợp tác, chia sẻ tài liệu, kiến thức, sản phẩm khoa học trong khu vực và quốc tế, xóa bỏ phân biệt giữa các thế hệ nhà khoa học để cùng phát triển. Khát khao được cống hiến, được sáng tạo luôn rực cháy trong tim mỗi người trẻ. Minh chứng cho điều này là ngày càng có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị của các nhà khoa học trẻ được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trên thế giới, góp phần nâng cao vị thế khoa học Việt Nam trên trường quốc tế. Nhiều nghiên cứu, sáng kiến của các nhà khoa học trẻ đã góp phần nâng cao năng suất sản xuất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh. Có được những đóng góp không nhỏ này là nhờ vào tinh thần không ngại khó, ngại khổ để vươn lên những đỉnh cao tri thức của nhâ n loại, luôn sẵn sàng tiếp thu cái mới và mạnh dạn thay đổi để tạo ra giá trị cao hơn.

Để đào tạo tài năng trong KHCN, các thế hệ tài năng trẻ đi trước cần phải luôn luôn hỗ trợ, khuyến khích và động viên lòng ham mê tìm tòi nghiên cứu và sáng tạo của các bạn trẻ thế hệ sau, để các thế hệ trí thức trẻ đi sau thực sự dấn thân vào con đường NCKH. Thực tế cho thấy đã có rất nhiều ý tưởng mới trong KHCN xuất phát từ giới trẻ ngay trong thời kỳ còn là sinh viên, vì vậy cần có đánh giá đúng tính tích cực đối với các ý tưởng này để cổ vũ lòng đam mê sáng tạo của giới trẻ. Những năm qua tài năng trẻ và tuổi trẻ Việt Nam đã sát cánh cùng nhau hăng hái thi đua, học tập, lao động góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ và xây dựng đất nước phát triển ngày càng ấm no hạnh phúc.

Tài năng trẻ chính là sự kết hợp giữa trí tuệ, óc sáng tạo, lòng nhiệt tình và những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, có điều kiện phụng sự đất nước ở độ tuổi sung sức nhất. Khơi nguồn hiền tài từ lớp trẻ, đặc biệt là tuổi trẻ trí thức là con đường lâu dài và đúng đắn nhất để phát triển nền khoa học công nghệ nước nhà, nhằm đưa nền KHCN Việt Nam ngang tầm thế giới và đất nước Việt nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng vì có nền KHCN tiên tiến. Đội ngũ tài năng trẻ Việt Nam luôn thể hiện lòng quyết tâm đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.
 
TS. Phạm Thị Năm

Vài nét về tác giả:
TS. Phạm Thị Năm

Nghiên cứu viên chính Phòng Ăn mòn và bảo vệ kim loại, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2017


2013-2015: Thành viên chính 03 đề tài cấp Nhà nước đã nghiệm thu loại khá: "Nghiên cứu tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu tổ hợp polyaxit lactic/ nanohydroxyapatit  (PLA/HAp) có và không có chất tương hợp định hướng ứng dụng trong y sinh, 4/2012- 3/2015", đề tài NĐT Việt – Hàn. Đề tài đã góp phần tạo ra vật liệu y sinh mới có khả năng phân hủy sinh học, ứng dụng làm nẹp vít thay thế xương trong y sinh. Đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, vật liệu nano và các chất ức chế thân thiện với môi trường để bảo vệ chống ăn mòn cho bê tông cốt thép làm, 2012-2015" của NĐT Việt – Mỹ. Đề tài góp phần trong việc chế tạo thành công vật liệu nano mang chất ức chế ăn mòn nhằm bảo vệ các vật liệu bê tông cốt thép trong lòng biển. Vật liệu đã được thử nghiệm thành công tại cửa biển Cồn Vành-Thái Bình với hiệu quả bảo vệ cao. Đề tài: "Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của các hạt nano mang ức chế thân thiện môi trường ứng dụng trong các lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn kim loại, 1/2013- 6/2015", đề tài NĐT Việt – Bỉ. Đã tìm được giải pháp công nghệ thích hợp để phân tán nano SiO2, nano ZnO mang ức chế ăn mòn ở kích thước nano trong nền polyme.
2013-2016: Tham gia 01 đề tài cấp Nhà nước đã nghiệm thu loại khá: "Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp nano chitosan/ polyaxitlactic (PLA) tương thích sinh học định hướng ứng dụng làm thuốc tác dụng kéo dài, 2013-2016", đề tài đã sử dụng các polyme thiên nhiên như PLA và chitosan làm các sản phẩm y sinh, có chất lượng cao góp phần tăng giá trị của các polyme thiên nhiên sẵn có ở nước ta. Có thể chủ động chế tạo vật liệu polyme tổ hợp nanochitosan/PLA mang thuốc tim mạch có tác dụng kéo dài với giá thành hạ hơn trong tương lai.
2015-2016: Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Bộ đã nghiệm thu loại xuất sắc, tham gia chính 08 đề tài cấp Bộ (01 đề tài đã nghiệm thu đạt, 05 đề tài đã nghiệm thu xuất sắc, 02 đề tài đang triển khai), thư ký 02 đề tài cấp Bộ (01 đề tài đã nghiệm thu xuất sắc, 01 đề tài đang triển khai), tham gia 02 đề tài cấp Bộ (01 đề tài đã nghiệm thu xuất sắc, 01 đề tài đang triển khai).
2016-2018: Tham gia chính 01 Dự án hợp tác song phương giữa Việt Nam và Wallonie Bruxelles (WBI) đang triển khai: "Nghiên cứu xử lý ion kim loại nặng trong nguồn nước nhiễm bẩn từ rác thải điện, điện tử bằnghydroxyapatit, hydroxyapatit pha tạp và thu hồi kim loại bằng phương pháp điện hóa, 2016-2018".
Công trình nghiên cứu khoa học: 04 bài báo khoa học (01 bài tác giả chính) đã đăng trên các tạp chí SCI, 05 bài báo khoa học (01 bài tác giả chính) đã đăng trên các tạp chí SCIE, 02 bài báo khoa học (01 bài tác giả chính) đã đăng trên các tạp chí Scorpus, đồng tác giả 01 bài báo khoa học đã đăng trên các tạp chí không thuộc danh sách ISI, nhưng có mã chuẩn ISSN, đồng tác giả 05 báo cáo khoa học đăng ở kỷ yếu hội nghị quốc tế.


Tags
Tiêu điểm
Top
Bình chọn Quả Cầu Vàng [X]