Năm 2020, Việt Nam sẽ thương mại hóa mạng 5GMạng 5G sẽ được triển khai thương mại từ năm 2020

 Tags
Tiêu điểm
Top