Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia


Với chủ đề “Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”, sáng 25/11, Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021 được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và các điểm cầu trực tuyến trong và ngoài nước.
 

Các đồng chí lãnh đạo tham gia nghi thức khởi động Diễn đàn

 
Diễn ra trong 02 ngày 25, 26/11, Diễn đàn có sự tham gia của hơn 170 đại biểu trí thức trẻ đang công tác, học tập tại 17 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Các trí thức trẻ tham gia Diễn đàn có chuyên môn đa dạng, đang triển khai các đề tài nghiên cứu, các giải pháp, sáng kiến, kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với các nội dung của Diễn đàn.

Tham dự Lễ khai mạc Diễn đàn tại Thủ đô Hà Nội có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
 

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa trí thức trẻ Việt Nam tiêu biểu tham dự Diễn đàn
 

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: Mỗi trí thức trẻ tham dự Diễn đàn hôm nay đều xứng đáng là đại diện cho đội ngũ trí thức trẻ trong lĩnh vực chuyên môn, học tập, nghiên cứu và nơi công tác. Kiến thức chuyên môn giỏi, năng lực tư duy sáng tạo tốt, khả năng hội nhập cao, tinh thần dân tộc cũng như luôn mong muốn được đóng góp xây dựng đất nước là những thế mạnh của trí thức trẻ Việt Nam. Tập hợp, phát huy lực lượng trí thức trẻ Việt Nam trở thành nhiệm vụ quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên Việt Nam.
 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương- Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu khai mạc Diễn đàn
 
“Trong thời gian qua, bằng nhiều giải pháp khác nhau, chúng tôi đã cố gắng từng bước gắn kết trí thức trẻ thông qua nhiều phong trào, chương trình hoạt động, đặc biệt là tổ chức những Diễn đàn tạo không gian để trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến cho sự phát triển của đất nước”, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, điểm mới của Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV là việc tổ chức hơn 15 Hội thảo khoa học, Diễn đàn nhánh theo nhiều chủ đề, lĩnh vực chuyên môn để các trí thức trẻ thảo luận, trao đổi trước thềm Diễn đàn. Bên cạnh đó, Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu đã được xây dựng, củng cố bằng những mạng lưới theo khu vực: như mạng lưới trí thức trẻ khu vực Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Á-Thái Bình Dương hay theo từng lĩnh vực chuyên ngành như kinh tế, xây dựng, y khoa hay năng lượng. Điều này một mặt giúp kết nối mạnh mẽ hơn nữa mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, mặt khác tạo cơ chế hoạt động bền vững, hiệu quả cho Mạng lưới.

Thông qua Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương tin tưởng, Trí thức trẻ Việt Nam, dù ở bất cứ đâu, các bạn đều mong muốn có một Việt Nam dân giàu nước mạnh, một Việt Nam vẻ vang đứng trong hàng ngũ các quốc gia phát triển trên thế giới, dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng sẽ cùng nhau thực hiện khát vọng đó.
 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của các trí thức trẻ trong thời gian qua
 
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: Những thành tựu quan trọng của nước ta trong thời kỳ đổi mới nói chung, những năm gần đây nói riêng đều có dấu ấn của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của các trí thức trẻ thời gian qua, đánh giá cao chủ đề “Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia” của Diễn đàn, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với trọng tâm là chuyển đổi số đặt ra nhiều thời cơ và thách thức lớn trên phạm vi toàn cầu, nhất là đối với những nước đang phát triển như Việt Nam. Đảng, Nhà nước luôn trân trọng và sẽ nghiên cứu tiếp thu những ý tưởng, giải pháp, kiến nghị của đội ngũ trí thức trẻ để thể chế hóa thành những chủ trương, chính sách phù hợp với mục tiêu phát triển của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi, hiệu quả “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
 

 
Tại Diễn đàn, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận xoay quanh 04 nhóm chủ đề: 1. Nghiên cứu – sáng tạo, các đại biểu sẽ trao đổi về những trường phái nghiên cứu khoa học; những xu hướng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học trong thực tiễn; kỹ năng, kiến thức về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo mà đội ngũ trí trẻ cần có nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số quốc gia. 2. Ứng dụng và chuyển giao, bao gồm những xu hướng ứng dụng khoa học công nghệ; quá trình chia sẻ, chuyển giao tri thức, công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị công, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề của xã hội. 3. Kết nối các giải pháp xây dựng hệ sinh thái tri thức, kết nối các sản phẩm khoa học công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học của đội ngũ tri thức trẻ Việt Nam về chuyển đổi số; xây dựng nền tàng kết nối giữa các tri thức trẻ Việt Nam và các bộ, ngành, đơn vị liên quan nhằm trao đổi, tham vấn nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình chuyển đổi số Quốc gia. 4. Phát triển, tìm kiếm, chia sẻ, xây dựng, phát triển các ý tưởng, sáng kiến, nghiên cứu về chuyển đổi số thành các dự án, sản phẩm thực tế, hướng đến phát triển giá trị kinh tế, xã hội đất nước trong thời kỳ mới; hình thành các định hướng ưu tiên trong nghiên cứu và ứng dụng chuyển đổi số vào thực tiễn.

Đây là các nhóm chủ đề mang tính thời sự, cấp thiết trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội, bối cảnh thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số của nước ta, đòi hỏi cần có sự gắn kết chặt chẽ giữa phát triển nhanh với phát triển bền vững.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban tổ chức Diễn đàn hy vọng sẽ đón nhận nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu tham dự Diễn đàn, đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm định hướng công cuộc chuyển giao tri thức, công nghệ của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu theo các mục tiểu đổi mới và phát triển đất nước; góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia thực hiện “Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Chính phủ.

Kết thúc Diễn đàn, các đại biểu sẽ thông qua Báo cáo đề xuất, khuyến nghị của Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần IV, 2021 nhằm góp phần đổi mới và phát triển đất nước; tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời hình thành các nhóm nghiên cứu khoa học trực thuộc Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; công bố các đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học của các nhóm nghiên cứu được đặt hàng bởi các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp…/.

Theo Đoàn Thanh niên
 Tags
Tiêu điểm
Top