Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số


Đó là tên chủ đề Hội thảo quốc tế Châu Á lần thứ 18 của Hiệp hội phát triển nguồn nhân lực (AHRD) 2019 sẽ diễn ra từ ngày 05-08/11/2019. Hội thảo được tổ chức với sự phối hợp của Trường ĐH Ngoại thương; Hiệp hội Phát triển Nguồn nhân lực Quốc tế và Học viện Viettel thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Đây là lần đầu tiên hội thảo AHRD được tổ chức ở Việt Nam, cũng là lần đầu tiên hội thảo gắn các vấn đề truyền thống về phát triển nguồn nhân lực với vấn đề đổi mới và sáng tạo trong kỷ nguyên số.
 

Họp báo Hội thảo quốc tế châu Á về Phát triển nguồn nhân lực: "Đổi mới và phát triển trong kỷ nguyên số”
 
Hơn 120 đại biểu đến từ 17 quốc gia bao gồm nhiều học giả, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà quản trị nhân lực trong và ngoài nước, đông nhất là Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Việt Nam, Nhật Bản… sẽ thảo luận với 4 bài phát biểu đề dẫn, 8 nhóm chuyên sâu và 65 bài nghiên cứu được trình bày trong các phiên khai mạc và các phiên song song.

Các nghiên cứu tập trung vào 10 nhóm vấn đề liên quan tới phát triển nguồn nhân lực bao gồm: Phát triển nguồn nhân lực trong nước, khu vực và quốc tế; Phát triển nguồn nhân lực và phát triển bền vững; Phát triển năng lực lãnh đạo; Đào tạo tại doanh nghiệp, đào tạo tại nơi làm việc; Phát triển nghề nghiệp; Phát triển tổ chức và kết quả hoạt động kinh doanh; Phát triển nguồn nhân lực và giáo dục; Trách nhiệm xã hội và đạo đức trong phát triển nguồn nhân lực; Công nghệ thông tin và truyền thông với phát triển nguồn nhân lực; Các vấn đề mới và đổi mới sáng tạo trong phát triển nguồn nhân lực.
 

 
Cũng theo Ban Tổ chức, hội thảo quốc tế được tổ chức xuất phát từ những đòi hỏi cấp thiết của việc phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế, tăng cường hội nhập quốc tế và sự ảnh hưởng sâu rộng của Cách mạng công nghiệp 4.0. Nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp ở Việt Nam đã và đang đòi hỏi các nguồn nhân lực chất lượng cao vì đây là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững.

Hội thảo được tổ chức vào thời điểm quan trọng khi Việt Nam đang tích cực chuẩn bị dự thảo chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn mới và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ 13. Hội thảo cũng mở ra một chương mới cho nghiên cứu và đề xuất chính sách về phát triển nguồn nhân lực trong một nền kinh tế đang chuyển đổi và năng động của Việt Nam.
 
Nhật Anh tổng hợp (theo dangcongsan.vn, dantri.com.vn)
 


Tags
Tiêu điểm
Top