Sinh viên xuất sắc được tuyển dụng công chức


Ban Tổ chức Trung ương vừa có thông báo tuyện dụng 10 sinh viên xuất sắc vào làm công chức, đây là lần đầu tiên Ban Tổ chức Trung ương thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.

Theo Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Trung ương Dương Minh Đức, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào làm công chức sẽ được ưu tiên bố trí số biên chế nhà nước chưa sử dụng; trong thời gian tập sự hưởng 100% lương và phụ cấp tăng thêm. Việc tuyển dụng sinh viên xuất sắc xuất phát từ nhu cầu của Ban Tổ chức Trung ương cần có những cán bộ trẻ, có trình độ và thực hiện theo Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Theo đó, cơ quan tuyển dụng sẽ ưu tiên bố trí số biên chế nhà nước chưa sử dụng để thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc nhưng phải phù hợp với ngành nghề đào tạo và vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.


Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương Dương Minh Đức

Các sinh viên xuất sắc tuyển dụng sẽ thực hiện chế độ tập sự ít nhất trong 3 tháng và không quá 12 tháng, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí được tuyển dụng. Thời gian tập sự cụ thể do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định.Trong thời gian tập sự sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được hưởng 100% mức lương và phụ cấp tăng thêm.

Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu của ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức đang tập sự thì có văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương cho công chức, viên chức được tuyển dụng.

Những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trúng tuyển được bổ nhiệm ngạch chuyên viên và tương đương, xếp bậc 1, hệ số lương 2,34; đồng thời, được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng.

Phụ cấp tăng thêm không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (đối với viên chức). Thời gian hưởng phụ cấp tăng thêm không quá 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng.


Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Nguồn Internet

Ngoài khoản phụ cấp tăng thêm, họ còn được hưởng các khoản phụ cấp lương theo quy định hiện hành đối với khu vực, ngành, lĩnh vực đặc thù (nếu có).

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sau khi tuyển dụng được đặc cách cử tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên chính nếu được xếp loại ở mức hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ trong 3 năm liên tiếp kể từ ngày có quyết định tuyển dụng…

Việc bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên chính, xếp lương và phụ cấp đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trúng tuyển được xếp bậc 1, hệ số lương 4,40 và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 10% mức lương hiện hưởng.
 
Tuấn Anh tổng hợp (TMH)Tags
Tiêu điểm
Top