Câu chuyện khởi nghiệp – chia sẻ của những Starup 9X

996
Câu chuyện khởi nghiệp – chia sẻ của những Starup 9X
Không ngừng vươn lên, vượt qua những khó khăn, thử thách, biết nắm bắt cơ hội để lập nghiệp thành công. Đằng sau những thành công đó là cả một quá trình phấn đấu, tích lũy tri thức, kinh nghiệm, kể cả phải trải qua thất bại,…. Những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của họ đã nói lên những điều đó.
Tiêu điểm
Top