Kỹ thuật cơ bản trồng cây đậu tương (P1)

330
Kỹ thuật cơ bản trồng cây đậu tương (P1)
Đậu tương là cây ngắn ngày, nên có thể đưa vào công thức luân canh tăng vụ hoặc trồng xen, gối tùy theo đặc điểm khí hậu, thời tiết, đất đai và tập quán canh tác từng vùng.
Tiêu điểm
Top