Kỹ thuật trồng và chăm sóc đậu tương đông

134
Kỹ thuật trồng và chăm sóc đậu tương đông
Đậu tương là cây trồng cạn ngắn ngày, có giá trị kinh tế cao và có khả năng cải tạo đất tốt. Trong hệ thống luân canh, nếu bố trí hợp lý sẽ góp phần tăng năng suất cả hệ thống cây trồng và giảm chi phí cho việc bón phân. Xin giới thiệu kỹ thuật trồng và chăm sóc đậu tương đông tới bạn đọc.

Kỹ thuật cơ bản trồng cây đậu tương (P1)

330
Kỹ thuật cơ bản trồng cây đậu tương (P1)
Đậu tương là cây ngắn ngày, nên có thể đưa vào công thức luân canh tăng vụ hoặc trồng xen, gối tùy theo đặc điểm khí hậu, thời tiết, đất đai và tập quán canh tác từng vùng.
Tiêu điểm
Top