50 thanh niên tiêu biểu nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2018

169
50 thanh niên tiêu biểu nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2018
Đây là những thanh niên nông thôn có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, có nhiều đóng góp tích cực vào hoạt động Đoàn, Hội ở các địa phương, đơn vị.
Tiêu điểm
Top