Tập huấn chuyển giao KHCN cho thanh niên khu vực Bắc Trung Bộ năm 2017.

731
Tập huấn chuyển giao KHCN cho thanh niên khu vực Bắc Trung Bộ năm 2017.
Nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong học tập, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Trong 2 ngày 14 và 15/6/2017, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và tài năng trẻ (Trung ương Đoàn) phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Bình tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học, công nghệ cho 120 cán bộ, đoàn viên thanh niên thuộc các...

Tập huấn chuyển giao KHCN cho thanh niên các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ.

489
Tập huấn chuyển giao KHCN cho thanh niên các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ.
Sáng ngày 29/8/2017, tại thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và tài năng trẻ Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức khai mạc lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho cán bộ, đoàn viên thanh niên các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ

Tập huấn chuyển giao KHCN cho thanh niên miền núi Tây Bắc Bộ 2017

488
Tập huấn chuyển giao KHCN cho thanh niên miền núi Tây Bắc Bộ 2017
Thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 19-20/4/2017, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn phối hợp với tỉnh Đoàn Sơn La tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho 115 cán bộ, đoàn viên, thanh niên 3 tỉnh miền núi Tây Bắc Bộ là Sơn La, Điện Biên và Yên Bái.
Tiêu điểm
Top