Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây khoai tây

253
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây khoai tây
Ở Việt Nam, khoai tây là một trong những cây thực phẩm quan trọng và đặc biệt là một cây hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao. Chỉ trong vòng 90 ngày, từ khi trồng đến khi thu hoạch, cây khoai tây cho giá trị thu nhập cao gấp từ 2 đến 3 lần giá trị thu nhập so với cây lúa. Khoai tây được trồng nhiều ở các tỉnh miền Bắc, Vùng Bắc Trung bộ, Tây Nguyên.

Kỹ thuật trồng khoai tây

368
Kỹ thuật trồng khoai tây
Khoai tây là loại cây trồng có giá trị kinh tế rất cao trong sản xuất, là cây vụ đông – xuân quan trọng trong công thức luân canh lúa xuân- lúa mùa sớm- khoai tây.

Quy trình kỹ thuật sản xuất khoai tây vụ đông

6120
Quy trình kỹ thuật sản xuất khoai tây vụ đông
Khoai tây đông thường được bố trí trên chân đất 2 vụ lúa (lúa đông xuân + lúa mùa + khoai tây đông). Để cây khoai tây sinh trưởng tốt, năng suất cao thì cần bố trí trồng trên các chân đất vàn, vào cao; đất có độ tơi xốp, thuận tiện trong việc tưới tiêu và thoát nước...

Quy trình kỹ thuật trồng cây khoai tây

2351
Quy trình kỹ thuật trồng cây khoai tây
Khoai tây là loại cây trồng có giá trị kinh tế rất cao trong sản xuất, là cây vụ đông - xuân quan trọng trong công thức luân canh lúa xuân- lúa mùa sớm- khoai tây.
Tiêu điểm
Top