Công bố Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam

390
Công bố Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam
Lễ công bố sáng kiến Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần đưa Việt Nam nhanh chóng bắt kịp, tiến cùng và vượt lên về khoa học, công nghệ và kinh tế.
Tiêu điểm
Top
Bình chọn Quả Cầu Vàng [X]