Họp Hội đồng xét chọn mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong đoàn viên thanh niên năm 2020

406
Họp Hội đồng xét chọn mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong đoàn viên thanh niên năm 2020
TAINANGVIET.vn – Chiều ngày 2/7/2020, tại trụ sở Trung tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ đã họp Hội đồng xét chọn mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong đoàn viên thanh niên năm 2020 do đồng chí Kiều Văn Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng xét chọn chủ trì cuộc họp.

Hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong thanh niên năm 2020

1275
Hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong thanh niên năm 2020
Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và công nghệ và Trung ương Đoàn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch công tác năm 2020 của Trung tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ, trong đó có nội dung triển khai xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cho đoàn viên thanh niên. Năm 2020, công văn triển khai đăng ký xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ cho...

Hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong thanh niên

1560
Hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong thanh niên
Nằm trong chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học và Công nghệ, việc triển khai đăng ký xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ cho thanh niên phát triển kinh tế đã được Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Tài năng trẻ triển khai đến các tỉnh, thành đoàn trong cả nước.

Đăng ký triển khai xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ năm 2018

1260
Đăng ký triển khai xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ năm 2018
Nằm trong chương trình phối hợp giữa Bộ khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch công tác năm, ngày 5 tháng 3 Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn đã cho ban hành văn bản triển khai việc đăng ký xây dựng mô hình cho năm 2018 đến các tỉnh, thành Đoàn.
Tiêu điểm
Top