Ba tôi bảo vệ môi trường

63
Ba tôi bảo vệ môi trường
“Sống đẹp chẳng cần công to việc lớn đâu, làm tốt việc nhà là được”. Càng lớn, tôi dần nhận ra câu nói của ba hoàn toàn đúng.

Dùng công nghệ gì để bảo vệ môi trường thế giới?

655
Dùng công nghệ gì để bảo vệ môi trường thế giới?
Trái đất đang bị ô nhiễm và tàn phá nghiêm trọng, đó là điều ngày càng rõ nét. Nhân Ngày Môi trường thế giới 5-6, chúng ta có thể tìm hiểu những cách tận dụng công nghệ để góp phần bảo vệ môi trường một cách bền vững.

Hành động vì môi trường

361
Hành động vì môi trường
Một nhóm người khuyết tật có cách bảo vệ môi trường bằng hành động được gọi là việc làm của "những đôi tay yếu" Hòa Nhập Xanh. Họ đã viết lên một câu chuyện tử tế.
Tiêu điểm
Top