Triển khai hỗ trợ xây dựng mô hình năm 2021

423
Triển khai hỗ trợ xây dựng mô hình năm 2021
Thực hiện Chương trình và kế hoạch công tác năm 2021 của Trung tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ, trong đó có nội dung triển khai hỗ trợ xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế. Năm 2021 công văn triển khai đăng ký xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật cho thanh niên phát triển kinh tế đã được Trung tâm...
Tiêu điểm
Top