Đề xuất về phát triển kinh tế và con người Việt Nam

1486
Đề xuất về phát triển kinh tế và con người Việt Nam
Theo những thống kê mới đây, Việt Nam đang ở giai đoạn cơ cấu “dân số vàng”. Cơ hội này mang đến nhiều cơ hội cho sự phát triển con người và kinh tế Việt Nam, nhưng kèm theo đó là không ít những thách thức chúng ta phải vượt qua.
Tiêu điểm
Top