Làm giàu từ mô hình nuôi gà thả vườn

631
Làm giàu từ mô hình nuôi gà thả vườn
Đến xã biên giới Phú Lộc hỏi thăm mô hình chăn nuôi gà thả vườn của Nguyễn Thành Trung, thì mọingười nơi đây ai cũng biết, bởi Trung là một trong những tấm gương tiêu biểu cho thanh niên trẻ có chí hướng làm giàu tạiđịa phương.

Kỹ thuật nuôi gà thả vườn

723
Kỹ thuật nuôi gà thả vườn
Kỹ thuật nuôi gà thả vườn sẽ cung cấp đầy đủ thông tin và điều kiện vật chất kỹ thuật để chăn nuôi
Tiêu điểm
Top