Kỹ thuật nuôi ong

425
Kỹ thuật nuôi ong
Nuôi ong lấy mật ngày nay rất phổ biến ở các vùng trên cả nước, con ong cho năng suất cao và mật ong bán rất được giá, các họ đói nghèo nhờ nuôi ong mật mà trở nên khấm khá hơn.

Kinh nghiệm kỹ thuật nuôi ong

4449
Kinh nghiệm kỹ thuật nuôi ong
Khi đàn ong xung mãn, Khi nguồn phấn, mật dồi dào hoặc ong chúa đã già thì đàn ong có khuynh hướng tạo những nụ để nuôi chúa mới để thay thế hoặc chia bay.
Tiêu điểm
Top