Những sáng kiến ấn tượng của thầy và trò

94
Những sáng kiến ấn tượng của thầy và trò
Hôm nay (8-11), 13 tác giả, nhóm tác giả của 13 công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất bước vào vòng chung khảo "Tri thức trẻ vì giáo dục" năm 2019. Hầu hết công trình, sáng kiến "Tri thức trẻ vì giáo dục" vào chung khảo đều hướng đến học sinh.
Tiêu điểm
Top
Bình chọn Quả Cầu Vàng 2019 [X]