Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVII, năm 2021

2585
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVII, năm 2021
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và có thêm thời gian để các địa phương tổ chức vòng thi cấp tỉnh, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ - đơn vị thường trực tổ chức Hội thi thông báo một số nội dung sau

[ITC20] Thông báo số 1

1342
[ITC20] Thông báo số 1
Kỳ thi Tài năng IELTS (IELTS Talent Contest) do Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn, British Council (Vietnam) LLC và Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức.
Tiêu điểm
Top