Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVII, năm 2021

2585
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVII, năm 2021
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và có thêm thời gian để các địa phương tổ chức vòng thi cấp tỉnh, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ - đơn vị thường trực tổ chức Hội thi thông báo một số nội dung sau

Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVII, năm 2021

14016
Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVII, năm 2021
TAINANGVIET.vn-Trên cơ sở kế thừa kết quả Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI, năm 2020, tiếp thu ý kiến đóng góp của các tỉnh, thành đoàn, các trường, các chuyên gia, căn cứ tình hình thực tiễn, Kế hoạch và Thể lệ Hội thi năm 2021 có một số điểm điều chỉnh so với năm 2020.
Tiêu điểm
Top