Năng động, vượt khó để khởi nghiệp thành công từ Nông nghiệp

45
Năng động, vượt khó để khởi nghiệp thành công từ Nông nghiệp
Có thể nói, con đường khởi nghiệp không bao giờ là dễ dàng cả,, nếu không muốn nói đó là con đường đầy gian nản, thách thức. Nhưng những điều này không vì thế trở thành rào cản trên con đường khởi nghiệp để hướng tới mục tiêu của những người trẻ thế hệ 9X.

Đoàn viên vùng núi vượt khó làm giàu

583
Đoàn viên vùng núi vượt khó làm giàu
Hiện nay, việc xây dựng mô hình thanh niên phát triển kinh tế của Đoàn có những điểm thuận lợi xuất phát từ sự quan tâm của Đảng Nhà nước về vấn đề thanh niên tham gia phát triển kinh tế…Vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế đã được chứng minh cả lý luận và trong thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Tiêu điểm
Top
Bình chọn Quả Cầu Vàng [X]