Tập huấn chuyển giao KHCN cho các tỉnh Đông Bắc Bộ

Tập huấn chuyển giao KHCN cho các tỉnh Đông Bắc Bộ
Ngày 05-07/12/2016, lớp tập huấn chuyển giao khoa học và công nghệ cho cán bộ, đoàn viên thanh niên các tỉnh Đông Bắc bộ do Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Bắc Giang phối hợp tổ chức...

Tập huấn chuyển giao KHCN cho các đoàn viên, thanh niên Tây Nguyên 2016

Tập huấn chuyển giao KHCN cho các đoàn viên, thanh niên Tây Nguyên 2016
Thực hiện chương trình liên tịch giữa Trung ương Đoàn với Bộ Khoa học và Công nghệ. Sáng ngày 28/9, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Trung tâm phát triển Khoa học công nghệ và tài năng trẻ Trung ương Đoàn phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức khai mạc lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho...

Tập huấn chuyển giao KHCN cho thanh niên khu vực Đồng bằng Sông Hồng

Tập huấn chuyển giao KHCN cho thanh niên khu vực Đồng bằng Sông Hồng
Nằm trong chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn với Bộ Khoa học và Công nghệ, sáng ngày 7/9/2016 Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Nam tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học, công nghệ cho hơn 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên khu vực...

Tập huấn chuyển giao KHCN cho đoàn viên, thanh niên khu vực Đông Bắc Bộ và Trung du Bắc Bộ năm 2016

Tập huấn chuyển giao KHCN cho đoàn viên, thanh niên khu vực Đông Bắc Bộ và Trung du Bắc Bộ năm 2016
Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn phối hợp với Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Tuyên Quang tổ chức lớp tập huấn "Nâng cao nhận thức về khoa học, công nghệ cho cán bộ, đoàn viên thanh niên các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ và Trung du Bắc Bộ năm 2016" từ ngày 30/5...

Tập huấn chuyển giao KHCN cho đoàn viên, thanh niên các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2015

Tập huấn chuyển giao KHCN cho đoàn viên, thanh niên các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2015
CYTAST - Sáng ngày 6/10/2015, tại thành phố Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quang Ngãi tổ chức khai mạc lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên các tỉnh Quảng...

Tập huấn chuyển giao KHCN cho đoàn viên thanh niên các tỉnh Đồng bằng Sông Hậu năm 2015

Tập huấn chuyển giao KHCN cho đoàn viên thanh niên các tỉnh Đồng bằng Sông Hậu năm 2015
Triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn với Bộ Khoa học và Công nghệ về việc “Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ vào sản xuất và đời sống, giai đoạn 2011 – 2015”. Nhằm mục đích nâng cao nhận thức về ứng dụng  các tiến bộ Khoa học Công...

Tập huấn chuyển giao KHCN cho đoàn viên thanh niên khu vực miền núi Tây Bắc Bộ năm 2015

Tập huấn chuyển giao KHCN cho đoàn viên thanh niên khu vực miền núi Tây Bắc Bộ năm 2015
Thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học Công nghệ về việc “Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2011-2015”, từ ngày 27 đến ngày 29/5/2015, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn đã phối hợp với tỉnh Đoàn Lai...
Tiêu điểm
Top