Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Quyết định khen thưởng Giải thưởng Khoa học Công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2019 26/12/2019 Quyết định khen thưởng Giải thưởng Khoa học Công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2019 Tải về
Quyết định khen thưởng Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ năm 2019 26/12/2019 Quyết định khen thưởng Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu  trong lĩnh vực Khoa học công nghệ năm 2019 Tải về
Quyết định khen thưởng Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 4/11/2019 Quyết định khen thưởng Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 Tải về
Dự kiến chỗ nghỉ của các đoàn tham dự Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 14/10/2019 Dự kiến chỗ nghỉ của các đoàn tham dự Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 Tải về
Danh sách tham dự Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 14/10/2019 Danh sách tham dự Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 Tải về
Danh sách sản phẩm sáng tạo và chung khảo Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 14/10/2019 Danh sách sản phẩm sáng tạo và chung khảo Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 Tải về
Chương trình tổng thể Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 10/10/2019 Chương trình tổng thể Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 Tải về
Công văn triển khai tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 6/9/2019 Công văn triển khai tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 Tải về
Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân đăng ký xét chọn Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN năm 2019 27/8/2019 Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân đăng ký xét chọn Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN năm 2019 Tải về
[QCV2019] Hướng dẫn đăng ký hồ sơ tại http://qcv.tainangviet.vn 16/8/2019 Hướng dẫn đăng ký hồ sơ Giải thưởng KHCN thanh niên Quả Cầu vàng 2019 tại http://qcv.tainangviet.vn Tải về

Tiêu điểm
Top