Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Tinhoctre2018_TB_trien-khai 9/7/2018 Thông báo triển khai Hội thi toàn quốc năm 2018 Tải về
Tinhoctre2018_CTrTongThe 9/7/2018 Chương trình Tổng thể Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018 Tải về
Hoitrai2018_CTrTongThe 9/7/2018 Chương trình Tổng thể Hội trại Sáng tạo - Công nghệ lần thứ I-2018 Tải về
Tinhoctre2018_Danh-sach-trich-ngang-thi -sinh-du -thi 25/6/2018 Mẫu File.XLS nhập thông tin thí sinh đăng ký dự thi,  Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2018 Tải về
Tinhoctre2018_ThuyetMinhSPST 22/5/2018 Mẫu thuyết minh SPST Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2018 (PW nếu có: tainangviet.vn). Tải về
Tinhoctre2018_PhieuDangKyDuThi 22/5/2018 Mẫu phiếu đăng ký dự thi Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2018 (PW nếu có: tainangviet.vn). Tải về
TinCBCC2018_The-le 15/3/2018 Thể lệ Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc 2018 (PW giải nén nếu có: tainangviet.vn). Tải về
Tinhoctre2018_The-le 15/3/2018 Thể lệ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2018 (PW giải nén nếu có: tainangviet.vn). Tải về
Tinhoctre2017_The-le 03/3/2017 Thể lệ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2017 (PW giải nén nếu có: tainangviet.vn). Tải về
TinCBCC2017_Quy-dinh-coi-thi 12/9/2017 Quy định về công tác coi thi Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc 2017 (PW giải nén nếu có: tainangviet.vn). Tải về

Tiêu điểm
Top
Bình chọn Quả Cầu Vàng [X]