Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Tin học Khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII, năm 2019 13/8/2019 Phiếu  đăng ký dự thi Hội thi Tin học Khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII, năm 2019 Tải về
Các quyết định khen thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV - 2019 17/7/2019 Các quyết định khen thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV - 2019 Tải về
Danh sách thí sinh tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV-2019 13/7/2017 Danh sách thí sinh tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV-2019 Tải về
Quyết định và Quy chế Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng 27/7/2016 Quyết định Quy chế Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng  Tải về
Báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng và Cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa thế giới năm 2019 26/6/2019 Báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng và Cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa thế giới năm 2019 Tải về
Kế hoạch Tổ chức Hội trại Sáng tạo - Công nghệ lần thứ II-2019 10/6/2019 Kế hoạch Tổ chức Hội trại Sáng tạo - Công nghệ lần thứ II-2019  Tải về
Hướng dẫn khen thưởng kỷ niệm 25 năm Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 18/6/2019 Hướng dẫn khen thưởng kỷ niệm 25 năm Hội thi Tin học trẻ toàn quốc Tải về
Chương trình tổng thể Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV - 2019 15/6/2019 Chương trình tổng thể Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV - 2019     Tải về
Thông báo triển khai tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV-2019 7/6/2019 Thông báo triển khai tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV-2019 Tải về
Phiếu đăng ký Tham gia Hội trại Sáng tạo – Công nghệ năm 2019 10/6/2019 Phiếu đăng ký Tham gia Hội trại Sáng tạo – Công nghệ năm 2019 Tải về

Tiêu điểm
Top