Trailer Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI


Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển” sẽ diễn ra trong 3,5 ngày (từ ngày 10 đến 13/12/2017) với 6 phiên, cùng các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Đại hội.

Trailer Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI


Tags
Tiêu điểm
Top