Triển khai Giải thưởng KHCN Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2018


Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực, nhân tài quốc gia; nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ khoa học công nghệ Việt Nam, phát triển đội ngũ nhân tài cho đất nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2018. Các văn bản liên quan đến công tác triển khai Giải thưởng được đăng tải trên website www.tainangviet.vnwww.doanthanhnien.vn

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cơ quan, đơn vị tìm kiếm, phát hiện và giới thiệu các tài năng trẻ tiêu biểu để tham gia bình chọn Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2018. Đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục hồ sơ tham gia xét chọn giải thưởng thực hiện theo Quy chế Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng (Quyết định số 1190-QĐ/TWĐTN-KHCN ngày 27/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn) gửi kèm theo.

Hồ sơ tham dự Giải thưởng, gồm: Bìa hồ sơ, phiếu đăng ký, báo cáo tóm tắt thành tích (đóng thành 01 bộ) và gửi về Trung ương Đoàn qua Trung tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ, số 7 Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội trước ngày 01/10/2018. Đồng thời gửi các tài liệu liên quan đến công trình nghiên cứu, các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, bằng khen, giấy khen (Scan bản gốc) và Phiếu đăng ký, báo cáo thành tích cá nhân (file .doc) về địa chỉ email: tainangtre.dstc@gmail.com.

Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Lê Thị Hải Linh, cán bộ Trung tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ, điện thoại: 024.3577.2351 hoặc 0918.023.066; Fax: 04.3577.0253.


Download file:

QCV_2018_Quy_che_Giai_thuong
QCV_2018_Bia_ho_so
QCV_2018_Phieu_dang_ky
QCC_2018_Bao_cao_tom_tat_thanh_tich


Tags
Tiêu điểm
Top