Triển khai Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2019


TAINANGVIET.vn - Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng là phần thưởng cao quý do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức hàng năm từ năm 2003 nhằm tôn vinh các tài năng trẻ có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đồng thời tạo động lực và thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


 
Năm 2019, Giải thưởng tiếp tục được triển khai đối với thanh niên Việt Nam không quá 35 tuổi đang học tập, công tác ở trong và ngoài nước. Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị tìm kiếm, phát hiện và giới thiệu các tài năng trẻ tiêu biểu để tham gia xét chọn Giải thưởng năm 2019 theo các quy định tại Quy chế Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng (ban hành theo Quyết định số 1190-QĐ/TWĐTN-KHCN ngày 27/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn) gửi kèm trong thư viện của Website. 

Hồ sơ tham dự Giải thưởng gồm Công văn giới thiệu của cơ quan, đơn vị (bản scan, có ký tên, đóng dấu) và thành tích của các ứng viên đề nghị đăng ký trực tuyến trước ngày 01/10/2019 tại http://qcv.tainangviet.vn

 
Thông tin liên hệ: Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ, số 7 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội; Website: http://tainangviet.vn; Email: tainangviet.twd@gmail.com; Fax: 024.3577.0253; Tel: (024) 3218 1379 hoặc 0918023066 (đ/c Lê Thị Hải Linh)
 
THƯỞNG TRỰC BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG

 


 

 


Tags
Tiêu điểm
Top