Triển khai Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2017 cho tài năng trẻ KHCN


Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực, nhân tài quốc gia; nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ khoa học công nghệ Việt Nam, phát triển đội ngũ nhân tài cho đất nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Giải thưởng Khoa học công nghệ (KHCN) Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2017.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp gỡ, tuyên dương các tài năng nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng và Phần thưởng nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật năm 2016 tại Phủ Chủ tịch

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cơ quan, đơn vị tìm kiếm, phát hiện giới thiệu các tài năng trẻ tiêu biểu để tham gia bình chọn giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2017. Đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục hồ sơ tham gia xét chọn giải thưởng theo Quy chế Giải thưởng KHCN Thanh niên Quả Cầu Vàng ban hành theo Quyết định số 1190-QĐ/TWĐTN-KHCN ngày 27/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Hồ sơ tham dự Giải thưởng làm thành 02 bộ đóng quyển gửi về Trung ương Đoàn qua cơ quan thường trực Giải thưởng - Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, số 7 Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội trước ngày 01/10/2017.

Thông tin chi tiết về Giải thưởng vui lòng xem tại Cổng TTĐT Tài năng trẻ Quốc gia (http://tainangviet.vn) hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Lê Thị Hải Linh, chuyên viên Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, điện thoại: 024.3577.2351 hoặc 0918.023.066; Fax: 024.3577.0253; Email: tainangviet.twd@gmail.com.

Download file:
CV-trien-khai-giai-thuong-QCV-2017
Mau-bia-ho-so-QCV2017
Phieu-dang-ky-QCV2017
Bao-cao-tom-tat-thanh-tich-QCV2017
Quy-che-giai-thuong
Quyet-dinh-ban-hanh-giai-thuong

CYTAST - Cơ quan thường trực Giải thưởng Quả Cầu Vàng


Tags
Tiêu điểm
Top