Triển khai hỗ trợ xây dựng mô hình năm 2021


Thực hiện Chương trình và kế hoạch công tác năm 2021 của Trung tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ, trong đó có nội dung triển khai hỗ trợ xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế. Năm 2021 công văn triển khai đăng ký xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật cho thanh niên phát triển kinh tế đã được Trung tâm triển khai đến các tỉnh, thành đoàn trong cả nước.Đối tượng đăng ký để triển khai mô hình là các thanh niên ở cơ sở làm chủ mô hình phát triển kinh tế trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống tại các vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các vùng biên giới, hải đảo. Mô hình tham gia xét chọn phải là những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, đảm bảo các yêu cầu về môi trường, đặc biệt là phù hợp với nhu cầu cũng như điều kiện của địa phương, có khả năng phát triển và nhân rộng trong thanh niên nhằm tăng cường công tác tập hợp đoàn kết đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên trên địa bàn tham quan học tập.Việc xét chọn mô hình sẽ được Hội đồng xem xét lựa chọn căn cứ theo quy chế xét chọn mô hình, đây cũng là cơ sở để các đơn vị định hướng, xây dựng hồ sơ mô hình theo các tiêu chí và điều kiện của quy chế. Các đơn vị có thể tải công văn triển khai cũng như quy chế xét chọn tại mục thư viện của website.

Hồ sơ của mô hình gửi về Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ theo địa chỉ Số 7 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội trước ngày 15/3/2021. Mọi thông tin trao đổi theo số điện thoại: 0973082899, Email: nguyenthanhlongdstc@gmail.com.

Chi tiết công văn tải tại đây.
CƠ QUAN THUÒNG TRỰCTags
Tiêu điểm
Top