Triển khai Phần thưởng nữ sinh viên tiêu biểu năm 2016


Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan và Công ty Intel xét trao tặng hàng năm cho nữ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong các ngành kỹ thuật, gồm: Công nghệ thông tin, điện, điện tử và cơ khí, nhằm khuyến khích nữ sinh viên tham gia học tập, nghiên cứu ở các ngành kỹ thuật, góp phần đào tạo nguồn cán bộ khoa học kỹ thuật nữ trẻ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 

Các nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2015
 
Năm 2016, Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật được trao tối đa 20 phần thưởng cho các ngành được xét thưởng, trong đó mỗi cá nhân được trao tặng Phần thưởng sẽ được nhận 6,5 triệu đồng bằng tiền mặt và Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (cơ quan Thường trực Phần thưởng) trân trọng thông báo và đề nghị các học viện, trường đại học chọn lựa, giới thiệu nữ sinh viên tiêu biểu tham dự xét nhận Phần thưởng theo các quy định của Quy chế.

Hồ sơ và công văn giới thiệu đề nghị gửi về Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trước ngày 31/10/2016 qua cơ quan Thường trực Phần thưởng: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, Trung ương Đoàn, số 7 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội; Fax: (04)35770253; Điện thoại: (04)35772353 hoặc 0988086273 (đ/c Nguyễn Sỹ Vinh); E-mail: vinhnguyen73@gmail.com.

Download file:
QuyChePhanThuongNuSV.pdf
MauBCThanhtich_PTNuSinh.doc
 
CYTAST - CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC PHẦN THƯỞNG
 Tiêu điểm
Top