Tuyên dương cán bộ, đảng viên sống và làm việc theo gương Bác


Sáng ngày 19/5 tại thủ đô Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.
 
Tham dự Hội nghị có đồng chí  Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn; đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và đông đảo các đồng chí đảng viên trực thuộc các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc cơ quan Trung ương Đoàn.
 
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh: Đúng ngày kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức là sự kiện quan trọng của Đảng bộ nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

 
Báo cáo trước Hội nghị đồng chí Lê Quốc Phong nêu rõ: Những năm qua, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ Trung ương Đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị. Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị,  tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,  triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị với 05 nhóm nội dung giải pháp cụ thể. Cấp ủy các ban, đơn vị và các tổ chức đoàn thể đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt của đoàn thể.
 
Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan Trung ương Đoàn về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyển biến rõ nét hơn; việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên hằng ngày. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Đoàn đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trong cơ quan và các ban, đơn vị; có nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhiều nội dung trong chương trình công tác của Trung ương Đoàn do cán bộ các ban, đơn vị tham mưu triển khai đem lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhiệt liệt biểu dương những cố gắng nỗ lực của các cấp ủy đảng, của gần 1000 đảng viên và đông đảo quần chúng cơ quan trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 22 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 137 của Đảng ủy Trung ương Đoàn, trong thời gian tới các đảng bộ, chi bộ cần triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể:
 
Một là, tiếp tục tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước hết tập trung học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Hai là, đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, cán bộ, đảng viên các ban, đơn vị khối phong trào tiếp tục thực hiện tiêu chí “Sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu, sâu sát cơ sở”, cán bộ, đảng viên khối các đơn vị sự nghiệp tiếp tục thực hiện tiêu chí “Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu”.
Ba là, Nâng cao chất lượng và hiệu quả việc xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân đảng viên thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Bốn là, Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
Tại Hội nghị đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy đảng, của 1000 đảng viên và đông đảo quần chúng trong cơ quan đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đặc biệt ghi nhận thành tích của 17 cán bộ, đảng viên là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tôn vinh ngày hôm nay chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc kính dâng Bác.


 
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong rằng từ diễn đàn trọng thể hôm nay sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn nữa những việc làm thiết thực, những sáng kiến với tinh thần xung kích, tình nguyện được lan tỏa rộng khắp trong cơ quan Trung ương Đoàn; các cấp ủy và lãnh đạo các ban, đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các điển hình tiêu biểu được tuyên dương hôm nay và toàn thể cán bộ, đảng viên quần chúng cơ quan tiếp tục trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, với ý thức tự giác cao, là nhu cầu tự thân trong quá trình tìm kiếm những giá trị cao đẹp, xây dựng lý tưởng của mỗi người, nhất là những cán bộ trẻ. Để tinh thần "Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một vườn hoa đẹp" mà Bác đã căn dặn tiếp tục lan tỏa đến đông đảo nhân dân và thanh thiếu nhi cả nước.
 
Ngay sau chương trình tuyên dương, toàn thể cán bộ, đảng viên dự Hội nghị đã được học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do PGS.TS Lý Việt Quang, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày.
 
Danh sách 17 cán bộ, đảng viên điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
 
 
TT
HỌ VÀ TÊN
ĐƠN VỊ VÀ CHỨC VỤ
1
Lâm Tùng
Bí thư Chi đoàn Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn
2
Cao Hồng Hưng
Phó Trưởng ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn
3
Hoàng Thị Vy
Kế toán trưởng Nhà Xuất bản Kim Đồng
4
Hoàng Minh Tuấn
Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
5
Nguyễn Thị Hảo
Nhân viên phòng Truyền thông – Quảng cáo Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng
6
Nguyễn Thanh Tùng
Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn
7
Đỗ Thị Thu Hằng
Trưởng phòng Nghiên cứu Chính sách Phát triển Thanh niên Viện Nghiên cứu Thanh niên
8
Lê Minh Tuấn
Phó Trưởng ban Thời sự Chính trị, Chủ tịch Công đoàn Báo Tiền Phong
9
Lê Tâm Thu            
Phó Trưởng phòng Phát hành Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng
10
Nguyễn Quang Thông
Tổng Biên tập Báo Thanh niên
11
Đặng Hải Đăng
Bí thư chi bộ, Trưởng ban Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng
12
Vũ Thị Thơ
Phóng viên Báo Thanh niên tại Hà Nội
13
Phan Việt Hùng
Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng biên tập Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi Đồng
14
Nguyễn Diệu Linh
Nhân viên phòng Kế toán tài vụ, Phó Bí thư Đoàn  Công ty TNHH MTV Phát triển Du lịch - Dịch vụ Thanh niên Việt Nam
15
Cù Đức Quân
Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tổng hợp - Thi đua Văn phòng Trung ương Đoàn
16
Nguyễn Thị Phương Nhung
Nhân viên tạp vụ Công ty TNHH MTV Phát triển Du lịch - Dịch vụ Thanh niên Việt Nam
17
Lê Văn Hùng
Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đoàn
Nguyễn Kim Phượng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tags
Tiêu điểm
Top