Về Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ


TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ TÀI NĂNG TRẺ
Center for Vietnam Youth Talents, Science and Technology (CYTAST)

Số 7 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội - Website: http://tainangviet.vn; Email: tainangviet.twd@gmail.com
Điện thoại: (024) 3577 0016; Fax: (024) 3577 0253

 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ được thành lập ngày 30/5/1994 trên cơ sở kế thừa và củng cố tổ chức hoạt động của Hội đồng khoa học kỹ thuật trẻ Trung ương Đoàn giai đoạn 1984-1993.

Trung tâm là đơn vị thường trực triển khai các hoạt động phối hợp giữa cơ quan Trung ương Đoàn với Bộ Khoa học và Công nghệ và với Bộ Thông tin và Truyền thông trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KHCN và công tác tài năng trẻ cho thanh thiếu nhi với các hoạt động: Thường xuyên phổ biến thông tin, truyền thông về hoạt động, nghiên cứu, ứng dụng KHCN; Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức KHCN (5 lớp/năm) và hỗ trợ xây dựng mô hình “Sáng tạo trẻ” (10 mô hình/năm) cho đoàn viên, thanh niên; Tổ chức thường niên các hội thi (Hội thi Tin học trẻ toàn quốc từ năm 1995, Hội thi Tin học khối CBCC trẻ từ năm 2013, Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo từ năm 2015; phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới từ năm 2018), giải thưởng (Giải thưởng KHCN Thanh niên Quả Cầu vàng từ năm 2002; Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật từ năm 1998) để tìm kiếm, tôn vinh, hỗ trợ các tài năng trẻ; Xây dựng CSDL tài năng trẻ Việt Nam (http://csdl.tainangviet.vn) để đẩy mạnh công tác tập hợp, kết nối tài năng trẻ; Đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu (ngoại ngữ, âm nhạc, hội họa, ....), kỹ năng mềm; phối hợp tổ chức ôn, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quốc gia và quốc tế... cho thanh thiếu nhi; Thực hiện công tác tham mưu, cơ chế chính sách về tài năng trẻ,...

Từ khi thành lập, Trung tâm luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; được nhận nhiều Bằng khen của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Bộ Xây dựng; Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2003) và Huân chương lao động hạng III (2004).

Lãnh đạo Trung tâm qua các thời kỳ:

* 1994 – 1998:
   Giám đốc: HỒ ĐỨC VIỆT (Sau là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng) 
   Phó Giám đốc thường trực: Trần Thư
* 1998 – 2006:
   Giám đốc: TRẦN THƯ
   Phó Giám đốc: Phan Sỹ Nghĩa (1998-1999), Phạm Ngọc Hùng (2000-2001)

* 2006 – 2007:
   Phó Giám đốc phụ trách: NGUYỄN ĐỨC HỒNG

* 2007 – 2013:
   Giám đốc: PHẠM TẤN CÔNG (Hiện là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các doanh nghiệp Trung ương)
   Phó Giám đốc: Nguyễn Đức Hồng (2007-2013), Đỗ Thị Nghĩa (2008-2012)

* 2013 – 2014:
   Giám đốc: TẠ VĂN HẠ (Hiện là Ủy viên thường trực Ủy ban VHGD TTN&NĐ của Quốc hội)
   Phó Giám đốc thường trực: Nguyễn Đức Hồng (2014)
   Phó Giám đốc: Kiều Văn Hưng (2014)

* 2014 – 4/2019:
   Giám đốc: NGUYỄN ĐỨC HỒNG
   Phó Giám đốc thường trực: Kiều Văn Hưng (2016)
   Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Cường (2016)

* 5/2019 –:
   Phó Giám đốc phụ trách: KIỀU VĂN HƯNG

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (Center for Vietnam Youth Talents, Science and Technology - CYTAST) là đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện chức năng tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình công tác trong lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ và tài năng trẻ; Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ và tài năng trẻ, định kỳ tổ chức tổng kết, đánh giá, đề xuất khen thưởng.

Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thủ trưởng cơ quan xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ, hoạt động công nghệ thông tin của Đoàn thanh niên và chủ trương, kế hoạch hoạt động hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ Việt Nam; Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn xây dựng và đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đường lối, chính sách liên quan đến công tác phát triến tài năng trẻ quốc gia và bồi dưỡng, phát huy thanh niên trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyến giao và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Nghiên cứu, triển khai các mô hình hoạt động khoa học và công nghệ và sáng tạo tuổi trẻ, các hình thức hỗ trợ tài năng trẻ. Tổ chức hoạt động thông tin, tư vấn, đào tạo, phổ biến kiến thức, dịch vụ khoa học kỹ thuật, sản xuất thử nghiệm phục vụ các hoạt động phát triển khoa học và công nghệ thanh niên.

Quyết định số 850/QĐ-TWĐTN ngày 27/10/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Giấy phép số 344/GP-BKHCN, ngày 11/6/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Lãnh đạo Trung tâm:
Phó Giám đốc phụ trách: Kiều Văn Hưng
Tel:            (024) 3577 2683

Email:        kieuvanhung@gmail.com


Các phòng, đơn vị trực thuộc Trung tâm:

Văn phòng Trung tâm
Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Kim Phượng
Tel:             (024) 3577 0016; Mobile: 0982 33 7776

Email:         nguyenkimphuongyb@gmail.com

Kế toán trưởng: Phan Thị Thanh Thủy
Tel:             (024) 3577 0016; Mobile: 0915 015 788

Email:        
phanthanhthuyhn78@gmail.com

Phòng Khoa học công nghệ
Phụ trách phòng: Kiều Văn Hưng
Tel:            (024) 3577 0017

Email:        kieuvanhung@gmail.com


Phòng Tài năng trẻ
Phụ trách phòng: Lê Thị Hải Linh
Tel:             (024) 3577 0015; Mobile: 0918 023 066

Email:         lehailinh52lndt@gmail.com


Trung tâm Công nghệ thông tin
Trưởng phòng: Nguyễn Sỹ Vinh
Tel:             (024) 3577 2353; Mobile: 0988 086 273

Email:         vinhnguyen73@gmail.com

 


Tags
Tiêu điểm
Top