Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Quyết định khen thưởng Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 4/11/2019 Quyết định khen thưởng Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 Tải về
Dự kiến chỗ nghỉ của các đoàn tham dự Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 14/10/2019 Dự kiến chỗ nghỉ của các đoàn tham dự Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 Tải về
Danh sách tham dự Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 14/10/2019 Danh sách tham dự Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 Tải về
Danh sách sản phẩm sáng tạo và chung khảo Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 14/10/2019 Danh sách sản phẩm sáng tạo và chung khảo Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 Tải về
Chương trình tổng thể Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 10/10/2019 Chương trình tổng thể Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 Tải về
Công văn triển khai tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 6/9/2019 Công văn triển khai tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII - 2019 Tải về
Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân đăng ký xét chọn Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN năm 2019 27/8/2019 Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân đăng ký xét chọn Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN năm 2019 Tải về
[QCV2019] Hướng dẫn đăng ký hồ sơ tại http://qcv.tainangviet.vn 16/8/2019 Hướng dẫn đăng ký hồ sơ Giải thưởng KHCN thanh niên Quả Cầu vàng 2019 tại http://qcv.tainangviet.vn Tải về
Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Tin học Khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII, năm 2019 13/8/2019 Phiếu  đăng ký dự thi Hội thi Tin học Khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII, năm 2019 Tải về
Các quyết định khen thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV - 2019 17/7/2019 Các quyết định khen thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV - 2019 Tải về

Tiêu điểm
Top