Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Quy chế Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu lĩnh vực KHCN 03/10/2018 Quy chế Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN ban hành theo Quyết định số 120-QĐ/TWĐTN-KHCN ngày 03/10/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Tải về
TinCBCC_2018_ Thong Tri Trieu Tap 18/9/2018 Thông tri triệu tập lãnh đạo Đoàn và thí sinh Hội thi Tin học trẻ khối CBCC trẻ năm 2018 Tải về
TinCBCC_2018_ Chuong Trinh Tong The Hoi Thi 12/9/2018 Chương trình tổng thể Hội thi Tin học khối CBCC trẻ năm 2018 Tải về
TinCBCC2018_Thông-báo-triển-khai-tổ-chức-Hội-thi-toàn-quốc 30/8/2018 Thông báo triển khai tổ chức Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc năm 2018 Tải về
TinCBCC2018_Phieu-Dang-ky-Du-thi 27/8/2018 Mẫu phiếu đăng ký dự thi Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc 2018 Tải về
TinCBCC2018_Danh-sach-trich-ngang 27/8/2018 Mẫu File.XLS nhập thông tin thí sinh đăng ký dự thi, Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc 2018 Tải về
Tinhoctre2018_ThongTri-TrieuTap 18/7/2018 Thông tri triệu tập - Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2018 Tải về
Hoitrai2018_TB-trien-khai 9/7/2018 Thông báo triển khai Hội trại Sáng tạo - Công nghệ lần thứ I-2018 Tải về
Hoitrai2018_Danh-sach-dang-ky 9/7/2018 Mẫu Danh sách đăng ký Hội trại Sáng tạo - Công nghệ lần thứ I-2018 Tải về
Hoitrai2018_Phieu-dang-ky 9/7/2018 Phiếu đăng ký Hội trại Sáng tạo - Công nghệ lần thứ I-2018 Tải về

Tiêu điểm
Top
Bình chọn Quả Cầu Vàng [X]